Comité Nederlandse Ereschulden zoekt in Indonesië nabestaanden van nieuwe massa-executies

De stichting Comité Nederlandse Ereschulden gaat de komende maanden nabestaanden van 197 geëxecuteerden in Indonesië opsporen. Na de recente onthulling van Manon van Brekel in de Correspondent over grootscheepse executies op Zuid-Sulawesi in 1947 ten tijde van de zogeheten Politionele Acties, heeft de stichting Comité Nederlandse Ereschulden de namen in handen gekregen van de 197 slachtoffers. Samen met advocate Liesbeth Zegveld zal met nabestaanden overleg worden gevoerd over nieuwe rechtszaken voor schadevergoeding.
De executies vonden plaats op Zuid Sulawesi, in 9 verschillende dorpen (Pare-Pare, Galung Lombok, Segeri, Lawarang, Tjamba-Tjamba, Sepabatu, Lekopadis, Lene, Karumbannang), wat aangeeft hoe breed verspreid de acties werden uitgevoerd.

Journaliste Manon van Brekel vond de namen in het Nationaal Archief. De acties zijn daar gedocumenteerd met getuigenverklaringen, maar nooit opgenomen in de zogeheten ‘Excessennota ’, waarin zoals nu blijkt na diverse onderzoeken maar een klein deel van de executies staat beschreven. Volgens onderzoeker Limpach in de NRC van 15 augustus, waren de oorlogsmisdaden niet incidenteel, maar maakte Nederland zich schuldig aan ‘structureel geweld’ tijden de ‘Politionele Acties’.

Voorzitter van het Comité Jeffry Pondaag is momenteel in Indonesië en probeert in contact te komen met de nabestaanden. Eerder procedeerde hij met advocate Liesbeth Zegveld met succes om schadevergoedingen te verkrijgen voor de weduwen van Rawagede en van weduwen en kinderen op Zuid-Sulawesi.

Regering verlengt termijn van aanmelding van schadeclaims nabestaanden

Op aandringen van het Comité en advocate Liesbeth Zegveld hebben minister Koenders van Buitenlandse Zaken en minister Hennis van Defensie op 13 augustus de termijn verruimd waarin nabestaanden schadeclaims in kunnen dienen vanwege leed veroorzaakt door Nederlandse militairen tijdens de Politionele Acties. Die termijn was ingesteld op 2 jaar en zou op 13 september aflopen, en is nu met 2 jaar verlengd. Het Comité en Zegveld beargumenteerden dat het zeer onbillijk was de nabestaanden zo weinig tijd te geven om veel documenten te verzamelen, terwijl de Staat jaren heeft ontkend dat er misdaden zijn gepleegd.