Alle identiteitsgroepen ter wereld, verenigt u

Hoe zou ze dit gaan klaren dacht ik bij de aankondiging van Anja Meulenbelts boek ‘Brood en Rozen. Over klasse en identiteit‘ waarin ze de verenigbaarheid behandelt van ‘identiteitspolitiek’ onder de linkse paraplu die is ingesteld op klassenstrijd. Nee, het werd geen theoretische en zwaar abstracte verhandeling, dit boek, mede omdat het gelardeerd is met […]

Hoogleraar taalkunde Jan Renkema zegt dat we veel zorgvuldiger met taal om moeten gaan. En dat we ons voortdurend moeten afvragen wat er wordt gedoeld met bepaalde uitdrukkingen. Vooral in de politiek. Ik noem maar een voorbeeld: het Italiaanse eiland Lampedusa is schoongeveegd. Schoon, waarvan precies? Schoonmaken is reinigen van vuil en viezigheid. Hier bedoelen […]