Neerlands pleidooi voor onverschilligheid

Dat Jan en An (Henk en Ingid zijn volgens mij wijlen) geen belangstelling hebben voor de Syrische medemens, geteisterd, getergd, uitgeteerd als zij menen te zijn door de economische crisis, daar kan ik nog wel enigszins in komen. Maar journalisten? Een weldenkende, over de grenzen heen kijkende, misschien niet allemaal intellectuele, maar toch betrokken groep […]