Op zwart

En zo schreef de wereld op 21 augustus 2013 weer een zwarte bladzij in haar eigen geschiedenisboek, doordat het niet in staat was kinderen te beschermen tegen groepen die eigenbelangen najagen gesteund door landen die eigenbelangen najagen. Wat een verdriet, wat een onrecht. En wat schaam ik mij diep deel uit te maken van die wereld die geen verantwoordelijkheid nam.

zwart