Pvd……Wat????

Mijn aandacht was even afgeleid door de Arabische nazomer. Ik had namelijk nog een blog in mijn hoofd over de PvdA die me elke keer blijft verbazen. Dit concrete voorbeeld shows it all, vandaar dat ik even zes dagen oud nieuws oprakel.

Vorige week heeft de PvdA parlementarier Martijn van Dam een lumineus plan ingediend na de zeperd van minister Donner. Diens voorstel Turkse immigranten verplicht inburgeringscursussen te laten doen, blijkt tegen de EU regels en verdragen met Turkije. Mijn eerste vraag aan jurist Donner zou zijn: hoe komt het dat u en uw adviseurs niet op de hoogte zijn van die afspraken? Deze en ook de vele andere voorstellen gebouwd op PVV-drijfzand en overgenomen door regeringspartijen blijken in de praktijk alleen maar juridisch onhaalbaar, verspilde moeite en internationaal reputatieschade berokkenend.

Enfin, Donner, voor geen kleintje vervaard, gaat nu bij de Turken proberen of ze zich bij de EU willen verschonen van die regel en toch die inburgeringsplicht vrijwillig op zich willen nemen. Uh huh.

Nee, dan is Van Dam nog net iets slimmer. Ook hij wil in het voetspoor van de PVV af van de Europese regels en stelt nu een leerplicht voor Turken voor. What’s in a name? Oude wijn in nieuwe zakken. En dan – boerenslim – heeft hij bedacht dat je niet 1 groep mag uitzonderen, dus geldt de maatregel ook voor arbeiders uit Oost-Europa.

Zouden ze er bij de PvdA net zo goed over hebben nagedacht als Donner en zijn adviseurs?

Ik voor mij
1) denk aan Turkse vrouwen, eerste generatie en analfabeet
2) denk aan Polen die hier enkele maanden per jaar werk zoeken (ze zullen tot verdriet van de tuinders niet meer komen)
3) denk aan de kosten/administratie/burocratie: wie wel wie niet, tweede generatie die n half woordje spreekt, ook leerplichtig? Hoe gaan we dat meten?
4) denk aan de regels: uitzondering en leerplicht zal door Turkije terecht aangevoerd worden als verkapte inburgeringscursus
5) denk aan de verhoudingen met – opkomende macht – Turkije en de EU. Maar geloof dat ik de enige ben.

Natuurlijk is het beheersen van Nederlands handig voor een immigrant. Maar waar het stelselmatig misgaat bij de PvdA is dat de partij immigranten beschouwt als indringers, als blokken aan ons been. Als ze daar nu eens de knop omdraaien. (Im)migranten gaan zien als aanwinst, als verrijking, dan kunnen ze eindelijk weer een eigen koers gaan varen. Misschien weer solidair zijn met minder bedeelden. En als de partij het echt zo belangrijk vindt, biedt dan cursussen Nederlands gratis aan. Toon gastvrijheid. Dwang leidt tot niets. Omzeilen van regels ook niet. Anti-Europees denken evenmin. Ik roep op: Partij Van De …Wat??!!! Bezin! Denk! Durf! Doe! Jullie hoeven de A nog niet in te ruilen voor een V!