Herstel blunder mislukte statenoplossing; Nederland was een van de architecten

(Gepubliceerd in Trouw 28 november 2023) Op 29 november 1947 nam de kersverse Verenigde Naties het Verdelingsplan voor Palestina aan. Een half jaar had een voorbereidende commissie, waar ook Nederland deel van uitmaakte, onderzoek gedaan in Palestina en was tot een salomonsoordeel gekomen: het kind moest worden opgedeeld. En zo geschiedde. Want in tegenstelling tot […]