Brief aan burgemeester Boot

Zeer geachte mevrouw Boot, Ik kan niet verwoorden hoe blij ik ben met uw ongehoorzaamheidsactie tegen Minister Leers. Nu u weigert de Afghaanse vader Rafiq Naibzay (al hoeveel ontzettende jaren asielzoeker?) uit te zetten, die voor zijn zieke vrouw en vier kinderen moet zorgen. Ineens krijgen politiek en bestuur weer een menselijk gezicht, dankzij u. […]