Brief van Nederlanders met vrienden, familie, relaties in Palestina, aan premier Rutte

(Gepubliceerd in De Kanttekening, 15 mei 2021)

Geachte demissionair Minister-President,

Op 15 mei herdachten Palestijnen wereldwijd de Nakba, de Ramp, het verlies van hun land, huizen, gemeenschap en cultuur, nu 73 jaar geleden. De generatie die dat meemaakte is bijna uitgestorven, maar voor hun kinderen en kleinkinderen is het heden bijna nog dramatischer dan het verleden.

Gisteren verstuurde u een tweet waarin u stelt dat u bezorgd bent over het geweld in Israël en Gaza. Het is fijn dat u zo betrokken bent. Alleen was uw bericht eenzijdig en bevooroordeeld terwijl in deze strijd onpartijdigheid – en tegelijkertijd partij kiezen voor het internationaal recht – van groot belang is. U heeft zich aan dat internationaal recht gecommitteerd en vertegenwoordigt tenslotte ook minderheden van beide partijen in het land. Maar uw balans slaat duidelijk uit in het voordeel van Israël.

Allereerst noemt u het ‘onacceptabel’ dat Hamas raketten afvuurt. U veroordeelt de Israëlische aanvallen op de overbevolkte Gazastrook echter niet. In een soortgelijke verklaring veroordeelt de EU het geweld aan beide zijden en spoort zij alle leiders aan om op te treden tegen extremisten. Ook worden de beide partijen opgeroepen om zich in te zetten om de situatie te de-escaleren.

Doordat u het ‘recht van Israël op zelfverdediging’ steunt, keurt u diens aanvallen blijkbaar goed, waarmee zelfs de schijn van onpartijdigheid wegvalt. Heeft het Palestijnse volk niet even goed recht op zelfverdediging? Laat het helder zijn, de raketbeschietingen van Hamas op Israëlische burgers zijn, net als de Israëlische bombardementen op dichtbevolkte gebieden, onacceptabel als middel tot zelfverdediging.

U stelt verder dat Israël zich mag verdedigen binnen de grenzen van het internationaal recht. Nu heeft Israël al meer dan 65 VN-resoluties op basis van internationaal recht naast zich neergelegd en daarvoor nimmer sancties opgelegd gekregen. Wat u niet noemt, is dat volgens de Vierde Geneefse Conventie de Palestijnse bevolking die onder bezetting leeft, het recht heeft om zich te verzetten.

Tot slot schrijft u dat Israël zich mag verdedigen binnen de ‘grenzen van de proportionaliteit’. Maar wat is proportionaliteit in een asymmetrische strijd? Tussen 2008 en 2020 zijn er volgens VN 5590 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen en 251 Israëli’s door Palestijnse acties. Vindt u dat proportioneel?

Geachte demissionair premier Rutte, vandaag staan Palestijnen stil bij het verleden. Zij hebben recht op een toekomst. Maar het heden is slechter geworden dan dat van hun grootouders. Zij leven achter muren en checkpoints op een kleiner wordend grondgebied dat Israël in steeds hoger tempo annexeert en waar illegale nederzettingen verschijnen. Hun land, waarin ze ooit van zee naar zee konden reizen, is opgedeeld. Families kunnen elkaar niet meer bereiken en het leger en kolonisten zetten mensen uit hun huizen. Gelovigen, zowel christenen als moslims, krijgen van Israël geen toegang tot hun heiligdommen in Jeruzalem. Wederom bombardeert Israël de overbevolkte Gazastrook waaruit niemand kan vluchten, waar geen schuilkelders zijn en niemand veilig is.

Wij, Nederlanders woonachtig (geweest) in Palestina, Nederlanders met familie, vrienden en relaties aldaar, Nederlanders die u ook vertegenwoordigt, maken ons zeer grote zorgen om de levens van onze dierbaren. Net zoals joodse Nederlanders dat doen over hun naasten. Wij vragen daarom van de regering directe actie binnen EU-verband om het volgende te bewerkstelligen:

– Onmiddellijke beëindiging van alle oorlogshandelingen door Israël;

– Het staken van raketbeschietingen en overige vijandelijkheden door Hamas richting Israël;

– Israël dwingen tot acceptatie van het staakt-het-vuren, op straffe van sancties. (Hamas heeft staakt-het-vuren aangeboden aan Israël, maar deze heeft het geweigerd);

– Zo snel mogelijk herstarten van onderhandelingen voor een rechtvaardige vrede.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Drs. Tineke Bennema

Initiatiefnemer

—————————————

Lijst met mede-ondertekenaars

Hanneke Veling Koetsier, echtgenote van ambassadeur uit de regio

Clara Legene, gepensioneerd

Madelon Djajadiningrat

Nada Allaham, universiteit Leiden

Kathinka Minzinga, ecumenical accompanier Wereldraad van Kerken 2009

Jose van Leeuwen

Linda van Klink

Koos van Dam, oud-ambassadeur

Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid

Prof. dr. Ruud Peters, em. hoogleraar islamitisch recht

Ina Hartgers, verpleegkundige

Hiba Kasih, beleidsmedewerker

Jielis van Baalen, docent

Johan van den Berg

Igo Corbière, oud-bestuurslid Kairos-Sabeel

Naima El Moussati

W. Abdel ASalam, docent

Esther Schoorel, Universiteit van Maasticht

Annemarie Ballan

Riyad Ballan

Désanne van Brederode, auteur

Nadia Yarar

Omar Dweik, student internationale betrekkingen Queen’s University Belfast

Marianne Dagevos, onderzoeker

Jan den Hartog, em. predikant

Ingvild Rahem, moeder en vrijwilliger

Ralph Goossens, projectmanager

Mona Hegazy

Ad Mols, stichting Mijn Thuis

Martijn de Rooi, eindredacteur en journalist

Hans de Jong, gemeenteraadslid en kleinzoon van geëxecuteerd oorlogsslachtoffer

Meta Floor

Prof. Ameen Abu-Hanna, UvA

Fatiha Bajioui

Alice Douma

Eman Ahmed Alhagoug

Catharina Ballan

Amina Sebbar

Anne C. Cazemier, religiewetenschapper

Omar Anas Nemes

Johan Eijkelboom, postbode

Rommie Eijkelboom

Saskia Serlé, kunstenaar

Jan Andrae, traumadeskundige

Els de Rieu, em. predikante

Umayya Abu-Hanna

Marijke Egelie-Smulders, theologe en verpleegkundige

Subhi Dweik, software engineer

Jan Schoonboom

Mohammed Benzakour, schrijver

Prof. Khalil Simaan, UvA

Lenie Weijnen Stienen

Tariq Elayyan, ondernemer

Kristel, Louisa en Hadi Elayyan Letschert, docent en gids

Dr. Lex Takkenberg, senior advisor ARDD (Arab Renaissance for Democracy and Development)

Prof. Annelies Moors, Universiteit van Amsterdam

Gerard Scholte, em. Predikant PKN

Lieneke Lammerts, gepensioneerd

Brechtje van Bergen, bestuurslid Stichting Kifaia

Sebastian van ’t Hoff, kunsthistoricus

Nel Bennema-de Rijcke, quaker

Trees Kosterman

Tineke Bennema, historicus

Sliman Abu Amara,

Berthe Friebel

Helina Trump, gepensioneerd

Petra van Son

Kaussar al Shabaki

Mona van den Berg

Marina de Regt, Vrije Universiteit

Monique van den Crommenacker

Suleiman Abu Eid

Amber Abu Eid

Abed-Alkarim Abu Eid

Eefje Kremers

Jan van der Kolk, Raad van Kerken

Henk van Zuiden

Naima Elmaslouhi

Greta van Bleek

Adriaan Sonneveld

Ineke de Kort, docent

Kawthar Albaz

Simin Rafati

Willemien Keuning, predikant

Marian Hodes

Corrie van der Hart

Eveline Kokke, ondernemer, lid Het Grote Midden Oosten Platform

Riet El Fassed-Vermeer

Cornelis H. Blok, jurist, voormalig waarnemer EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel)

Hans Baart, predikant

Bram Grandia, predikant

Johanna Edel, gepensioneerd

Ayala Levinger

Janneke Juffermans

Sylva van Rosse, adviseur Midden-Oosten en internationale samenwerking

Luka Abu-Hanna

Ruby Abu-Hanna

Nikita Shahbazy, publiciste

Dr. Gied ten Berge socioloog en theoloog

Charles Schoenmaeckers, historicus

Sami Lahham

Tahsin Hana

Sonja Zimmerman

Wim Minnaard (voormalig EAPPI-waarnemer)

Adrie Minnaard

Risma ter Wolde, vrijwilligster bij stichting Mijn Thuis

Vanessa Lambrecht, zelfstandig ondernemer

Nicolien Kegels, Coordinator Mosaik Support Center

Fairouz Ben Salah

Toinne van Teeffelen, antropoloog

Fatima Yousfi

Marit van der Goot

Pieter Filius, clinical specialist

Iman Akel

Fatouch Chan, event manager

Anne Braaksma, publicist

Jaap van der Vinne

Iseult Beets, neuropsycholoog

Paul Seesink, vormgever en auteur

Roland van der Sluijs

Johan Feitsma

Henk van Driel

Wietske Tinga

Peter Ronkes Agerbeek

Liesbeth Zonneveld, Chief of Party Bangladesh Counter Trafficking-in-Persons Project, Columbia University

Lilian Peters, historica

Ikram Serroukh, office manager

Petra Byrman, mede eigenaresse van Vieille France

Laila Kassem

Fatima Zahra, styliste

Fadoua Esr, stadspedagoog

Liesbeth Bolle

Margo Tarazi, eigenaar reisbureau

Esseline van de Sande, psycholoog

Latifa Cherrabi, zelfstandig organisatieadviseur en trainer

Aafke Bennema, kunstenaar

Nataly Laham, jeugdzorgwerker

Helena Witte, sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Gerard Jonkman

Saida Hammouchi

Salim El-Hamchaoui

Alexandra Junemann

Maya Devi

Nihal Rabbani

Dorien Ball

Claire Regina

Carla Posthumus

Zeliha Gundem-Sen

Annelies Deligno

Arie Hermex

Marjo Bruijnzeel

Roland van der Sluijs, juridisch en financieel adviseur

Hanneke Sadgui

Frits Mooij

Ria Glas

Harrie van der Kruijs

Prof. Muhsin N. Harakeh, Em. Hoogleraar

Jan Beets, Ir.

Jeff Rovers

Leo Heynen, gepensioneerd zakenman en leraar macro-economie

Auke Meijlof

Marina de Smit

Yolan Najj

Lex van der Sluijs MSc, technical vice president and creative technologist

Hans Meijlof

Engelbert Luitsz

Dr. Aref Dweik, neurochirurg