De koe in de Koran en bij Kader Abdolah

Kader Abdolah is het vleesgeworden boekenweekgeschenk. Overal zie ik, lees ik, hoor ik de wit besnorde, misschien wel meest succesvolle immigrant, die Nederland omarmde.  Mijn Iraanse Nederlandse vriendin waarschuwt mij voor de ijdele, beringde en commercieel ingestelde schrijver, die te makkelijk inspeelt op onze exotische behoeften. Maar gisteren heb ik toch zijn nieuwe boek de Koning gekocht en bijzit de Kraai gekregen.

Ik denk dat ze wel gelijk heeft, de auteur steekt in de paar interviews die ik van hem heb gelezen zijn wens om beroemd te worden niet onder stoelen of banken. En hij speelt soms wel erg makkelijk in op wat wij willen horen over de Oriënt.

Toch vind ik zijn schrijfstijl zo poëtisch en de beelden die hij op weet te roepen zo mooi, dat ik meteen ben begonnen nadat ik constateerde dat het boek ook de juiste boekengeur heeft. Tot mijn verbazing begint het verhaal over de Perzische koninklijke dynastie met de koe. En de koe is zo ongeveer het eerste en het belangrijkste vers in de Koran. Dat had ik al jaren geleden geprobeerd te lezen, omdat ik vond dat ik dat uit cultuurhistorisch oogpunt wel moest.

Maar ik begreep er alleen helemaal niets van, de vele poëtische herhalingen, het gebrek aan verhaallijn, de prachtige maar vaak onbegrijpelijke omschrijvingen. Ik gaf het op. Op een keer besprak ik het met een Marokkaans Nederlandse vriendin. We zaten op een terrasje in het zonnetje en ja, natuurlijk, dan krijg je het als vanzelf wel over heilige boeken. Enfin, we hadden het er zo over en ik vroeg of zij de Koran gelezen had. Ze zei, net als de katholieken, nou een beetje. Dus ik vroeg haar: weet je wat dat vers over de koe moet betekenen?

Ze begon vreselijk te lachen en zei, nee joh, dat kan helemaal niet, je hebt het vast verkeerd begrepen. Dat vers gaat niet over de koe (al baqara), maar de zegen (al barake)! Natuurlijk heb ik het thuis opgezocht en zag dat ik echt gelijk had en moslims dus ook hun heilige boek niet kennen. Gelukkig hebben we in Nederland een geblondeerde politicus die beter weet dan sommige moslims in Nederland wat er allemaal in de Koran staat. En we hebben natuurlijk Kader Abdolah, die in 2008 in een tweeluik een manmoedige poging deed om de Koran begrijpelijk te maken met zijn vertaling ervan en bijgevoegde vertelling over het leven van Mohammed.

Ik heb mijn best gedaan om die vertaling te vatten, ik vond het mooi, maar ik had toch het gevoel veel te missen. Weet kan mij helpen en weet een betere methode? Voorlopig zoek ik mijn toevlucht maar tot de Kaders’ Koning.