De kogel en de massa-immigratie


Vroeger moest je het kolenhok in als je iets heel ergs had gezegd. Tegenwoordig word je naar Wilders gestuurd. Zeker als je het in je hoofd haalt om zo’n fenomeen als immigratie een verrijking te durven noemen. Gelukkig leerde Leers een hard lesje en zei hij dat zijn uitspraken misschien verkeerd zijn overgekomen. Voortaan kunnen we dus niet meer begrijpen wat hij zegt, wellicht hoorden we het niet goed.

Maar als je het nadert beschouwt zijn Wilders en hij het gelukkig in de grond best eens. Wie eventjes dacht dat Leers een moedig man is en op ramkoers ligt met Wilders heeft het mis. Want Leers voert gewoon uit wat het Kamerlid Wilders roept, de enige in Neerlands geschiedenis, die mee regeert vanaf de zijlijn en nergens verantwoording over hoeft af te leggen. Zo bracht Leers vijf voorstellen in die de Asielwet veel strenger moet maken. Het wordt bijvoorbeeld moeilijker om het Nederlanderschap te krijgen en criminele illegalen moeten makkelijker worden uitgezet. Nee, Leers botst helemaal niet met Wilders, maar gelukkig wel op internationale verdragen en Europese wetgeving die de ideeën van het wilde kabinet moeten goedkeuren.

En nu we het toch hebben over immigratie, die wij autochtonen toch echt als verrijking moeten gaan zien omdat het anders nooit wat wordt met onze medemens die in ruime mate aanwezig en hetzij gekleurd is, hetzij uit het buitenland afkomstig, hetzij een andere godsdienst aanhangt, k zei dus, nu we het er toch over hebben: nog bonter maakte nota bene buitenland boegbeeld Martijn van Dam het in de Volkskrant, naar aanleiding van de komst van Roemenen en Hongaren. Hij heeft goed geluisterd naar de retoriek van Wilders, naar schuldvragen, en gekeken naar de tactiek van het in de verdediging drukken. Maar het enige dat hij bereikt is dat hij diens ideeen versterkt.

Van Dam kiest de aanval in de hoop nog wat PVV kiezers terug te winnen. De immigratie van Turken en Marokkanen in het verleden was niet het werk van links, argumenteert hij, ‘maar kwam van rechts’. Je snapt de suggestieve woordspeling, kogel=massa-immigratie. Ik had niet gedacht dat een partij die ooit stond voor het opkomen voor zwakkeren, zo diep heeft kunnen zinken. Ja, er zijn problemen met sommigen van hen, maar generaliseren deden we toch niet, zeker niet bij de PvdA? In een gammel stuk schuift hij alle verantwoordelijkheid van links voor de komst van gastarbeiders in de schoenen van rechts. Alsof we in de jaren zestig en daarna niet allemaal wilden dat onze stoepen werden schoon geveegd door welke buitenlander dan ook.

Het enige wat hij bereikt is dat immigratie ook bij de PvdA inmiddels een vies woord is geworden. En dan mag Cohen straks zeker weer tevergeefs de boel bij elkaar houden, omdat zijn klega’s echt redeloos, visieloos en stuurloos zijn geworden. Hup Martijn, zeg ik, gauw in t kolenhok. Anders gaat Wilders je nog zoenen.