Discriminatie onder de gediscrimineerden

fok-suk-gediscrimineerdWe konden er allemaal op wachten na deze hete zomer. Toch las ik alleen maar 1 klein berichtje in de media, over het sterk gestegen aantal racistische incidenten, in de NRC: 6285 klachten van racistische aard zijn ingediend bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Aan de basis ligt Wilders’ roep om minder Marokkanen. In dezelfde periode vorig jaar was dat 3143. Dat is zeer verontrustend.

Vorige maand meldden antidiscriminatiebureaus tot en met 18 augustus dit jaar honderd meldingen van antisemitisme. In 2013 lag het aantal meldingen over het hele jaar op 84. Dit cijfer staat overigens los van het aantal klachten op internet. Ook dit is zeer verontrustend.

Terecht kwam het kabinet als reactie op het groeiend antisemitisme in nauw overleg met joodse organisaties met deze verklaring:

Wij verwerpen antisemitisme en elke vorm van discriminatie. In Nederland is daarvoor geen plaats’. Verder:‘De Nederlandse overheid neemt alle beschikbare maatregelen om antisemitisme en discriminatie tegen te gaan, en minderheidsgroepen de benodigde bescherming te bieden. Voorafgaand aan recente demonstraties is nog eens duidelijk gemaakt dat antisemitische uitingen niet worden getolereerd.

Ik vind het ontbreken van belangstelling voor en van reactie op dit nieuwe bericht ook zeer verontrustend. De mainstream verontwaardiging over racisme lijkt zich te beperken tot antisemitisme. Deze heeft het voorrecht van onze aandacht. De Tweede Wereldoorlog lijkt wel ons enig referentiepunt van het Grote Kwaad. Begrijp me niet verkeerd, ik verafschuw antisemitisme en juich elke daad toe die dit veroordeelt. Dat neemt niet weg dat discriminatie tegen zwarten, gekleurden, moslims en wie dan ook, ook diezelfde veroordeling verdient. Discriminatie komt uit dezelfde koker. Door niet te reageren lijkt de overheid onderscheid te maken in de relevantie van soorten discriminatie, bepaalde vormen minder erg te vinden. Lees het geciteerde stukje uit de verklaring maar terug: mogen alleen antisemitische uitlatingen bij demonstraties niet? Hoe zit het dan met racistische?

Anno derde millennium komen in ons land pogingen tot brandstichting van moskeeen voor, komt het voor dat daar varkenshoofden worden aangetroffen op de stoep en gebeurt het dat moslims worden weggepest uit hun buurt. Omdat de komst van moslims een relatief nieuw fenomeen is, dringt blijkbaar nog niet door hoe wijdverbreid de anti-beweging is. De wereld is in onze polder terecht gekomen, de dijken hebben het niet gehouden. Maar wij kijken alleen naar het verleden dat ons vertrouwd is: het antisemitisme. Wie dieper kijkt weet dat aan racisme en antisemitisme dezelfde extreem-rechtse denkwijzen van uitsluiting, dezelfde vreemdelingenhaat ten grondslag ligt.

Mijn oproep aan de regering is deze: ga net zoals met de joodse organisaties nu met de moslimorganisaties om de tafel. Stel hen gerust, stel dat er voor racisme en xenofobie geen plaats is. Wijs daarbij op onze nationale overtuiging en traditie die er voor zorgt dat wij ons tegen antisemitisme verzetten. En maak eenzelfde verklaring als met de joodse organisaties. Want wie wegkijkt, stemt toe en geeft een verkeerd signaal aan andersdenkenden, aan moslims, aan bruin, zwart en gekleurd.

Er wordt voortdurend hard geroepen dat moslims zich moeten distantieren van jihadisme. Het is de hoogste tijd dat de regering zich nu distantieert van racisme. Het is de hoogste tijd dat de samenleving zich hiervan distantieert. En ten overvloede: er mag ook geen discriminatie bestaan tussen groepen die gediscrimineerd worden.