Don’t do it, Jolande!

Een tijd geleden besloot ik lid te worden van GroenLinks. NL was aan het verrechtsen, NL was aan het navelstaren. En toen was er ineens die onbegrijpelijke move van GroenLinks om naar Canossa/Kunduz te gaan. Het kwam uit de koker van oud-diplomate Mariko Peters. Een politiemissie om Neerlands prestige op te vijzelen internationaal, want we gingen lekker weer aan de slag onder NAVO’s vleugels.

Bij het ontbreken van een Afghaanse Maurice de Hond, zullen we nooit te weten komen wat de Afghanen er zelf van vinden.  Nog afgezien van het feit dat het land in de greep is van een tweekoppig monster dat met verschillende stemmen spreekt.

Ik vind het teleurstellend dat het belang van het Afghaanse volk ondergeschikt stond in de polderdiscussie waar vooral de gevaren van zwaar bewapende Nederlanders aan de orde kwamen.  Een dergelijke koloniale houding past niet in de traditie van GroenLinks.

Jolande, ook geen aangeklede of uitgeklede missie graag. Anders moet ik een andere partij zoeken.