Heel Nederland? Nee, één stadje…


Burgerinitiatieven bloeien als nooit tevoren in reactie op de oproep van de PVV om ‘overlast, vervuiling en verdringing van de arbeidsmarkt’ door Oosteuropeanen te melden. Er is nu een meldpunt voor ‘Nederlanders die niet hetzelfde zijn als jij’, een meldpunt ‘voor mensen uit de Eerste Jan van der Heijdenstraat die kunnen klagen over mensen uit de Tweede Jan van der Heijenstraat’, er was een OverlastFestival, heerlijk allemaal. Dat de haatzaaierij van hullie toch nog veel creativiteit bij zullie te weeg brengt vind ik een hoopvol teken van het zelfreinigend vermogen van onze samenleving.

Het steekt natuurlijk schril af bij het grote zwijgen van onze eerste burger, die steeds vaker acte de non-presence geeft als hij erg nodig is. Dat we nu een brief op poten van tien Oost-Europese ambassadeurs krijgen, dat we op onze vingers worden getikt door de EU, is dan ook voornamelijk de schuld van Rutte die zich niet distantieert van discriminatoire uitlatingen door zijn gedoog-coalitiegenoot (‘ze mogen zeggen wat ze willen’). Die zich niet meer de premier van alle Nederlanders toont, maar slechts die van een slinkende hoeveelheid PVV-ers.

Mark! Wat is belangrijker, onze internationale positie, onze betrekkingen met de EU, onze handelsrelaties met Oost-Europa, of de waanvisie van die gedoogpartner die het hele land schaadt? Er valt niets meer te grijnzen, doe iets!

Maar niet alle bestuurders lieten zich overdonderen. Nee, in een klein stadje hield een burgervader manmoedig stand tegen gevaarlijke stemmingmakerij en stigmatisering. ‘Zeer ongepast en zeer misplaatst’ noemde de burgervader van Breda, Peter van der Velden, het meldpunt waarvan we de naam hier niet meer willen horen. En heel subtiel wil hij de PVV eraan herinneren dat het de Polen waren die Breda in 1944 hebben bevrijd.

Nu gaat het historisch besef van de eerste man van de PVV niet verder terug dan de Limburgse spruitjes-moestuin van zijn grootvader, maar ik hoop toch dat ze zich bij zijn partij nu eens achter de oren gaan krabben over de immer wilder wordende ideeen van hun leider. Al was het alleen maar omdat er zelfs onder de vele bourgondische PVV-ers in Limburg mensen zijn die Polen, Roemenen en Bulgaren hard nodig hebben bij het (ik noem hier maar even een ander type groente) asperges uitsteken.