Kwade reuk rond rituele slacht


500 miljoen dieren werden er in 2010 geslacht in Nederland. Niet ritueel, maar in de bio-industrie. 500 duizend dieren legden het loodje door de rituele slacht. De NRC bood gisteren de cijfers in staaftabellen overzichtelijk aan zijn lezers aan.

Waar hebben we het precies over dacht ook de Eerste Kamer tijdens het debat over ritueel slachten. Ik ben ontzettend ingenomen met het standpunt van de Kamer die de initiatiefwet met het verbod daarop afwees. De Senaat deed wat het geacht wordt te doen: besluiten te nemen die minder rieken naar de stinkende waan van de dag.

Waar in de Tweede Kamer de vrijheid van godsdienstuiting minder belangrijk scheen dan het leed van dieren, begrepen ze in de Eerste Kamer de grondwet toch even iets beter. Dat de initiatiefwet nu van tafel is geveegd door dezelfde partijen die het in de Tweede Kamer steunden, vond bijvoorbeeld PvdA leider Job Cohen eigenlijk helemaal niet erg. Hij leek zelfs wel opgelucht. Even onder de kwade reuk van de PVV uit.

Want laten we wel zijn, de discussie over ritueel slachten is al vaker gevoerd en heeft in het verleden vooral opgeld gedaan in periodes van intolerantie en antisemitisme. Zwitserland eind 19e eeuw, Europa in de jaren dertig en veertig. Lees de monumentale joodse familiegeschiedenis van Charles Lewinsky: Het lot van de familie Meijer, onder andere over een van de familieleden die slachter was.

Dat de Partij voor de Dieren het tij nu mee had en er van wilde profiteren, kan Thieme niet worden aangewreven. Maar juist links en de partijen die altijd opkwamen voor minderheden hadden beter moeten weten en het spel van rechtse tendensen moeten doorzien. Gelukkig kwamen zij alsnog tot inkeer.

Want de angst van moslims en joden voor meer inperkingen op uitoefening van hun rituelen en gewoonten is reeel. Ik heb eerder gewezen op de groeiende intolerantie ten opzichte van gelovigen: hoofddoekjes, burqa’as, weigerambtenaren, binnenkort wellicht een discussie over een verbod op jongensbesnijdenissen. Laten we de discussie over ritueel slachten als een belangrijke les zien in het creeren van meer respect voor religie en van tolerantie. En laten we onze pijlen richten op de uitwassen van de bio-industrie. Wil de echte dierenliefhebber nu opstaan?