Oproep aan de internationale gemeenschap

Beste VN, EU, VS en Rusland (Quartet) en Arabische Liga, en wie verder nog in is,

Het was in augustus 2011 dat de Libische rebellen in Benghazi omsingeld waren door de troepen van de dictator Khadaffi. Het was ook na lang aarzelen, uitvoerig overleg en talmen dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid nam en ingreep. Een no-fly zone werd ingesteld en een internationale luchtmacht deed zijn werk. De Libiers waren tot tranen toe geroerd, niet alleen omdat er een bloedbad was verhinderd, maar ook vanwege de getoonde solidariteit.

Nu, ruim een jaar verder, staan we in het Midden-Oosten weer aan de poorten van de hel. Wederom dreigt er een bloedbad, een oorlog gericht tegen een bevolking die is ingesloten en opgesloten. Nee, ik wil geen vergelijkingen trekken tussen de Libische dictatuur en de joodse democratie. Maar wel dat als we niet ingrijpen er teveel onnodig bloed gaat vloeien onder burgers.

Nu kunnen we de situatie laten verzanden in een welles-nietes spel, over wie begon, over wie recht heeft in te grijpen of zich te verdedigen, over wie het grootste aantal doden en terreur te weeg brengt. Feit is dat er hier twee volkeren tegenover elkaar staan die schreeuwen om een veilige toekomst voor hun land en hun mensen. En nu elkaar te lijf willen gaan.

De internationale gemeenschap heeft haar verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van duurzame vrede voor joden en Palestijnen al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ontlopen. Na eindeloze rondes vredesoverleggen en een vredesproces dat alleen proces bleef, zijn sancties alleen ingesteld tegen de Palestijnen, maar nooit tegen Israel en de bezetting.

Nu, aan de vooravond van weer een oorlog, is het tijd dat de internationale gemeenschap ingrijpt. Ware het niet omdat zij zich het lot van de Palestijnen aantrekt, dan wel vanwege het grote gevaar voor een escalatie in het Nabije Oosten. Egypte, Turkije, Jordanie, Syrie en Libanon zijn geen vrienden of gedogers meer van Israel. De Arabische Lente heeft de kaarten van de macht geschud. Iran en Israel staan op de rand van een oorlog. Het lont zit al in het kruitvat. In 1967 deed Israel een aanval op de Arabische landen rondom omdat het hen van een op handen zijnde oorlog verdacht. Die situatie lijkt verdacht veel op de huidige.

Internationale gemeenschap, in godsnaam, neem uw verantwoordelijkheid. Voer de VN-resoluties uit die pleiten voor land voor vrede. Iedereen weet dat het Palestijnse volk en het Israelische niet meer zullen verdwijnen van hun land. Zij zijn gedoemd om samen te leven in een land dat gedeeld moet worden. Internationale gemeenschap, zij komen er zelf niet uit. Dwing hen tot het ondertekenen van het hoognodige vredesplan. Voordat het te laat is.

In Libie was het een kwestie van een enkele dagen voordat de hel losbarstte. In de Gaza-strook is het nu niet anders.

hoogachtend,

tineke bennema