Pauw en zijn plaatje


Voortschrijdend inzicht zei Jeroen Pauw meer dan dat hij het vroeg tijdens de uitzending over Breivik, PVV, Arabie en godsdienst in Nederland. Hij doelde er mee op het tanend aantal gelovigen in ons land, de teruglopende kerkgang enz. En de vragende opmerking was bestemd voor de arme, moedige en gelovige Thijs van den Brink die net een boek heeft gepubliceerd over mensen die niet meer geloven.

Het zijn natuurlijk de nette bewoordingen voor de achterlijkheid van het geloof. En zegt genoeg over de kennis en krapte van de blik van Pauw, die zich gesteund weet door een meerderheid der Nederlanders. Dat het overgrote deel van de mensheid geloofde en nog steeds religieus is, heeft er in deze optiek dan toch vooral mee te maken dat die het niet allemaal goed snappen.

Pauws lichaamstaal spreekt zoals altijd doekdelen, boeien kon het allemaal niet en het waren sowieso niet echt de onderwerpen waar hij dol op is. Temeer daar het echte titanen- cq hanengevecht tussen de PVV-er en de arabist maar niet echt los wilde barsten. Die kennen de trucendoos van de presentatoren inmiddels ook.

Misschien zou de Vara Pauw eens op bijspijkercursus moeten sturen nu hij blijft hangen in de anti-religie groef (samen overigens met die van de anti-slimme vrouwen en allochtonen, misschien toch allemaal een beetje bedreigend?). P&W is net zo vergankelijk als een anti-religie periode in de geschiedenis. Terwijl Pauws overtuiging zo’n simpele achtergrond heeft: bij samenlevingen die zich in welvaart kunnen wentelen, niet meer afhankelijk zijn van anderen als ze ziek, behoeftig en oud worden, tegen alles verzekerd zijn en zich onaantastbaar wanen, is de maakbaarheidsreligie ontstaan. Ik plan afwisselend mijn carriere, ooglift, relaties, kinderen, tattoos, vakanties, vrije tijd zoals ik het wil. Ik ben mijn eigen god geworden. Religie is daarmee een speeltje voor simpele zielen. Tss… je laat je toch niet meer door een collectief in je vrijheid beperken?

Wake up Jeroen. Het inzicht ontbreekt aan jouw kant. Je bent een product van welvaart, individualisering en secularisatie. Ook jij past in een plaatje. Dan kun je toch nog wel een beetje belangstelling voor een ander opbrengen die er minder in door slaat dan jij? En als historicus wil ik er ook graag op wijzen dat voorafgaand aan de val van grote beschavingen er periodes heersten van zich afzetten tegen religie, van grote feesten, van enorme bouwwerken, van corruptie, van angst voor oprukkende horden mensen van buiten de grenzen. Komt het bekend voor? Romeinse Rijk? Het ging allemaal voorbij, totdat er weer nieuwe culturen opkwamen, met nieuwe kennis, discipline, ja andere religie, motivatie en openheid van geest. Vooral dat laatste.