Sylvains giftige sausje

(gepubliceerd op Joop.nl 24 juni)

sausTuurlijk, columneren is provoceren. ‘Mag je een islamitische opvoeding associeren met fraude, bedrog, hebzucht en gebrek aan burgerzin?’ Dat vraagt Ephimenco in Trouw van zaterdag 22 juni naar aanleiding van de examenfraude op de Ibn al Ghaldoun school. De vraag stellen is hem beantwoorden. Sylvain meent dat het kan. Ik zeg: hij overschrijdt hiermee een rode lijn. Die van veralgemenisering, stereotypering, naar discriminatie. Vervang ‘islamitisch’ door ‘joods’ en het wordt duidelijk. Duidelijk is ook dat Ephimenco in zijn polemieken is geradicaliseerd. Ik sloeg er zijn boekje ‘Open brief aan de moslims van 11 september 2001′ op na.

Hierin roept hij Nederlandse moslims op zich openlijk te distantieren van de aanvallen van al Qaida. Want, anders zou er maar ‘verwarring’ optreden bij Neerlands ‘bange’ burgers die het ‘onderscheid niet kunnen maken tussen een vreedzame moslim en een kwaadwillende extremist’. De daden van die enkelingen kunnen ‘het imago van de meerderheid besmeuren.’ Ephimenco’s woorden uit zijn jongere jaren bewijzen nu dat wijsheid niet komt het met klimmen der jaren: ‘Verwarring kan leiden tot generalisatie’ concludeerde hij toen. Juist.

Inmiddels zijn we twaalf jaar verder en hoort Ephimenco zelf tot die bange burgers die achter elke moslim een frauduleus en bedriegend mens ziet. Kom op Sylvain, grab yourself together. Meent hij nu echt dat de opvoeding van alle moslims leidt tot verdorvenheid? De islam zelf zit erachter? Of bedoelt hij eerder dat het de cultuur van de moslim is? Beide veronderstellingen kloppen niet en zijn niets meer en niets minder dan simpele vooroordelen.

De Koran is voor een groot deel gebaseerd op de Thorah, dus daarin zit niet het verschil tussen ons soort normen en waarden en hun soort normen en waarden, als ik even in de hullie-zullie sfeer mag blijven. Denkt hij dan dat alle ouders al hun talrijke islamitische bloedjes van kinderen tot fraudulerende medemensen grootbrengen? Of alle scholen (inclusief de basisscholen)? De vraag stellen is hem beantwoorden. Nee. Dit zijn vooronderstellingen die nergens op zijn gebaseerd. De leerlingen van de hoogste klas van de Ibn Ghaldoun hebben gefraudeerd; de school, rector en docenten distantieerden zich. Misschien niet genoeg naar Ephimenco’s zin. Maar je kunt niet alles afdwingen.

In 2001 wist Ephimenco nog hoe stereotypering en generalisatie werkten en zag hij het gevaar er van in. Hooligans zijn Nederlandse jongeren. Daaruit volgt volgens dezelfde generalisatiemethode van Ephimenco: alle Nederlandse jongeren zijn hooligans. Roemenen frauderen met sociale voorzieningen. Dus: alle Roemenen zijn fraudeurs. Zo weet ik er nog een heleboel.

Het moet me uit de pen: Ephimenco’s kruistocht tegen moslims lokt geen discussie uit, is niet constructief, zoals je het misschien kon noemen toen hij opriep tot een debat, maar is nu slechts uit op provocatie en discriminatie. Er is hier sprake van het voortdurend uitlichten van een groep om deze zwart te maken met behulp van een giftig sausje culturele vooroordelen, die niets met religie te maken hebben. Ik wil het best radicalisatie noemen.