Ephimenco, zijn portefeuille en het leedvermaak

Het gebeurt niet vaak dat columnisten de eigen zwarte zijden van hun ziel aan ons blootleggen, liever doen ze dat natuurlijk van anderen. Gelukkig gunt Ephimenco ons in zijn column vandaag in Trouw zo’n zeldzaam inkijkje. Ik heb het stuk drie keer doorgeploegd om me ervan te vergewissen dat hij zijn eigen observatie serieus neemt. […]

Dat Jan en An (Henk en Ingid zijn volgens mij wijlen) geen belangstelling hebben voor de Syrische medemens, geteisterd, getergd, uitgeteerd als zij menen te zijn door de economische crisis, daar kan ik nog wel enigszins in komen. Maar journalisten? Een weldenkende, over de grenzen heen kijkende, misschien niet allemaal intellectuele, maar toch betrokken groep […]