Uit de kast: Wilders en ik zijn allochtoon

Volbloed
Volbloed
Ok, ik kan er niet omheen dat ik Palestijnse familie heb, twee allochtone kinderen en zelfs een Palestijnse kat. Ik beken ook dat ik me helemaal niet unheimisch voelde in dit gezelschap. Maar ja, dat kan je makkelijk zeggen als je autochtoon bent in Nederland. Wat een schrik dat ik vandaag moet constateren dat ook ik tot de moderne variant van lepra’s ben gaan horen die ‘allochtoon’ heet. Mijn vader is namelijk in een ver land, Indie, geboren en de PVV vindt dat de kwalijke gevolgen hiervan doorwerken tot wel drie generaties. Uit de eredivisie gestoten ben ik dus.

Maar, heden ik, morgen gij.

Was Wilders’ grootmoeder geen Indische? Ik ben nog even snel nagegaan hoe het ook al weer zat; ze is ook in Indie geboren en heette Johanna Meijer, en de naam verraadt het al: ook nog eens van joodse komaf. Hoera Geert! Join the club! Ik zeg: Geert naar de inburgering! Jongen, zijn we niet allemaal allochtonen nu? Nederland zakt toch steeds verder af, ook in internationale ogen, zullen we ons er maar bij neerleggen?


Zouden ze bij de PVV dit nieuwe beleid goed hebben doorgesproken? Het is toch Wilders zelf die altijd de lijn uitzet? Gaan we voortaan aan het gemeenteloket bewijzen dat we autochtoon zijn aan de hand van een geslachtsregister om in aanmerking te komen voor uitkeringen? Dan versla ik Wilders, want mijn voorvaderen waren zo Fries volbloed als maar zijn kan. Of gaan we naar het land van herkomst kijken van ouders, groot- voorouders? Of wordt het criterium de kleur haar? De religie?

Och die PVV toch, wat werken ze zich in de nesten. En ze sleuren het CDA met zich mee. Heeft Verhagen gister nog geroepen dat het logisch is dat buitenlanders als een bedreiging worden gezien, doet de PVV er vandaag weer een schepje bovenop. We mogen de populistische partijen niet laten winnen riep hij moedig. Ik zeg: inderdaad, en doe er wat aan in het parlement. Vraag Wilders of Indiers, joden en Limburgers ook onder allochtonen worden verstaan. En dat is denigrerend, noch bewust onbetamelijk bedoeld.