De incorrecten

Politiek links in NL heeft last van het immigratietaboe, stelt journalist/schrijver Joost Niemoller in zijn nieuwe gelijknamige boek. Hierin schetst hij een doemscenario voor ons land. Vooral vanwege de vele Afrikanen en Oost-Europeanen die de komende jaren het westen zullen overspoelen. Hij spreekt letterlijk van golven, hetgeen – niet bijster origineel – natuurlijk onmiddellijk de associatie oproept met een bepaald soort tsunami.

De afgelopen jaren kwamen 300.000 Oosteuropeanen ons land binnen (hoeveel er ons land weer verlieten schrijft hij niet). We gaan er door hen allemaal op achteruit financieel, de verzorgingsstaat staat op instorten, de arbeider en allerarmsten gaan het meeste boeten, wel 3 procent per jaar, terwijl de elite er juist op vooruitgaat. En niemand die het ziet, niemand die er wat van zegt en links durft er niet over te spreken; de laatste was Den Uyl in 1973, is zijn bottomline. Dus, ja, goed geteld zwijgt links al 35 jaar lang over immigranten.

De verontwaardiging van Niemoller is grenzeloos en zijn wereld zwart wit. Alsof het debat in NL de afgelopen 10 jaar niet gedomineerd is geweest door immigratie. Immigratie als oorzaak van onze economische en sociale problemen, zo simpel was het en kan het dus blijkbaar weer zijn, getuige de publicaties over zijn boek in Trouw en zijn opiniestuk in de Volkskrant. Alsof we ook nooit een kredietcrisis hebben gehad, een opgeblazen woningmarkt, speculanten, banken met woekerleningen etc. die zoals iedereen kan zien niet echt op conto van de immigrant kan worden geschreven. Dit boek is het Land van Aankomst van Scheffer, alleen tien jaar te laat. En toont vooral een bang, koud Nederland.

Ook ik ben niet erg tevreden over de rol van links, noch in het debat over immigratie, noch in het politieke debat in het algemeen omdat het de partijen ter linker zijde geen duidelijke visie hebben en vergeten zijn wat solidariteit inhoudt. Maar hier wil ik het vooral hebben over de manier van discussieren van Niemoller als hij links beschuldigt van vasthouden aan politieke correctheid: wat bedoelt hij eigenlijk precies met die term?

De Dikke van Dale definieert politieke correctheid zo:
‘Gezegd van (taal)uitingen die in overeenstemming zijn met het politieke streven om historisch achtergestelde groepen (vrouwen, homo’s, minderheden) te emanciperen. En ook ‘morele onberispelijkheid’. Dan zou ik zeggen als je het zo leest: toch nix mis mee? Ook liberalen zouden zich hier makkelijk in kunnen vinden.

Maar lees dan en huiver mee met Wikipedia:
‘Politieke correctheid is een manier van heel voorzichtig en omzichtig, verhuld praten over onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Politieke correctheid is dan een aanduiding voor een vorm van genormeerd taalgebruik of ook een aanduiding voor een vorm van genormeerd handelen in het algemeen.’

Maar ook: ‘In de voorbije jaren heeft zich echter een geheel nieuwe vorm van politieke correctheid ontwikkeld, namelijk een veeleer rechtse.’

Juist. De definitie is gekaapt door mensen die zich buiten het politieke discours voelen en proberen de multiculti samenleving, immigratie en vroeger de islam laten we zeggen zwart maken. Misschien even nog ter info, volgens zijn twitteraccount is Niemoller ‘ links, maar niet politiek correct, zeg maar progressief, met een hekel aan muliticul’.

Het hanteren van politieke correctheid is dus een simpel stuk gereedschap om de tegenstander uit te schakelen. Een goedkope discussietactiek. Kom alsjeblieft nu maar op met die inhoudelijke argumenten.

Mag ik rechts vragen, misschien toch ook aan Niemoller, en al die degenen die zich politiek IN-correct hebben gedragen: wat is jullie oplossing voor het immigratievraagstuk? Muren bouwen? De Middellandse Zee afsluiten? Roemenie/Bulgarije/Polen nog meer voor het hoofd stoten? Nog veel strengere immigratiewetten? Uit de EU stappen?