Coen nu ook schandvlek

In Indonesie wisten ze wel raad met het beeld van Jan Pietersz Coen die de hoofdstad sierde. Met de inval van de Japanners in 1942 haalden ze het zonder pardon neer.
In ons land heeft het zeventig jaar langer geduurd voordat de discussie over het eerbetoon aan Coen in Hoorn ter discussie kwam te staan. Na alle kritiek op de glorierende tekst van het standbeeld, het per ongeluk expres ongeluk dat daarop volgde waardoor Coen letterlijk van zijn voetstuk viel, is er inmiddels een mooi polder compromis bereikt voor een andere plaquette van onze Coen.

Vermeld wordt dat het standbeeld niet onomstreden is. ‘Volgens critici verdient Coens gewelddadige handelspolitiek in de Indische archipel geen eerbetoon’. Op de nieuwe plaquette komt nu ook te staan: dat Coen naast een visionair ‘evenzeer wordt bekritiseerd om zijn gewelddadig optreden’.

Vooruit maar, denk ik dan. Dat ‘visionair’ zit me niet lekker, maar daar staat dan twee keer ‘gewelddadig’ tegenover. Dat beeld moet blijven als vleesgeworden herinnering aan ons koloniaal verleden en hopelijk is het nu voor de Hoornaren minder steen des aanstoots.

PS Er is een mooie tentoonstelling te zien over Coen in het Westfries Museum. Er is zelfs een glossy ‘de Coen’, ik moet hem hebben.