Houd Geert op de grens


Ziezo, dat is tenminste ook weer achter de rug. Geert en de vrijheid van meningsuiting hebben getriomfeerd in het proces van de eeuw en we kunnen ons leven weer oppakken waar we het verstopt hadden. Ik zou de aanklagers op het hart willen drukken hun suïcidale actie te staken.
De reacties om mij heen varieren van onverschillig tot non-existent. De uitkomst was dan ook van meet af aan duidelijk, het spel gespeeld, de verliezers bekend.

‘Zeer verheugd’ en dat niet alleen, en houd me vast, hij is ook nog ‘blij’, die Geert Wilders, en ik feliciteer hem. Nee, ik druk niet de I like knop van Geerts profile in. Ik zie namelijk een paar nieuwe problemen opdoemen voor de blonde cowboy in Neerlands polder met moslim stemvee.

In plaats van slachtoffer, een rol die hij speelde met verve, is Wilders uit het proces gekomen als een overwinnaar. In deze nieuwe rol is hij debutant. Het vergt ook een andere benadering van de oppositie, die hem niet meer met fluwen handschoenen hoeft aan te pakken zijn. Zielig is hij niet meer.

Na een geslaagde poging tot wraking, een breed uitgesponnen voor niemand meer te volgen verhaal over een dineetje en stuntelende rechters, heeft de Nederlandse rechtspraak zich enigszins gerevancheerd met een korte gedecideerde uitspraak. Wilders heeft als politicus die de trias politica zou moeten respecteren, tijdens het proces wild om zich heen geslagen en geroepen dat als de rechters hem zouden veroordelen de hele Nederlandse rechtspraak zo ongeveer gelijkstaat met de sharia. Welnu, hij is in het gelijk gesteld. Dus nu deugen ze allemaal weer.

Ik zie hem niet ineens meer respect krijgen voor deze slappe hap die maar geen straf kan uitdelen, aan anderen dan hij dan, maar hij zal zijn toon toch moeten matigen. Zo niet, dan mag de oppositie hem misschien fijntjes helpen herinneren aan die trias politica, en daadkracht van de rechterlijke macht in NL, waarover hij zo verheugd was.

En dan nog de vrijheid van meningsuiting. Wilders heeft zichzelf uitgeroepen tot de vleesgeworden versie hiervan. Zijn vrijspraak is daarom niet alleen maar een triomf voor hemzelf, maar ook voor deze vrijheid die in zijn ideologie geldt als het hoogste goed in het vrije wilde westen. Dat lijkt me dan ook geheel in de geest van Geert dat wij, total freaks en islamitische stemvee zijn ideeen voortdurend langs de kritische lat van de vrijheid van meningsuiting leggen. Ik bedoel, hij de mond niet gesnoerd, dan Fatima en Mohammed ook niet. De rechter heeft gevonnist dat Wilders zich niet over de grens van het strafrecht heeft begeven, maar hij zich er bovenop bevindt. Waarmee de rechtbank het debat verwijst naar het parlement en ons. Ik zeg, laten wij Wilders een handje helpen zodat hij er niet vanaf valt.