Wild verwesterd

Voor de verandering ben ik het eens met de PVV. Ik deel de scepsis van de partij over het toewijzen van de verblijfsvergunning aan de 14-jarige Nederlands Afghaanse gymnasiaste Sahar, waarover de Tweede Kamer dinsdag wederom debatteert. Niet over het verlenen van de vergunning zelf, die is terecht, maar over de achterliggende gedachte. Volgens minister Leers kan “om klemmende redenen van humanitaire aard van verwesterde meisjes niet worden verlangd om terug te keren naar Afghanistan.” Hoewel heel Nederland zich nu achter deze verlossende woorden heeft geschaard, is er wel iets interessants aan de hand, dat de vergunning van Sahar overstijgt.

Er is namelijk een precedent geschapen. Met de PVV wil ik nu weten wat dat ‘verwesterd’ nu precies inhoudt. Hiermee wordt een nieuw criterium voor toekenning van een verblijfsvergunning gecreëerd. Ooit was werk het vestigingscriterium, toen kwamen de taaltest, inkomen en huisvesting. En dan nu moet een asielzoeker ook blijkbaar aan een nieuw criterium voldoen dat niet gedefinieerd is.

Leers liet weten dat het toekennen in het geval van Sahar te maken heeft met haar identiteit. Dat meisjes in Nederland gewend zijn geraakt hun mening te uiten. De minister moest wel iets bij ‘humanitaire’ gronden verzinnen, want dat is niet meer voldoende in onze samenleving om de handen voor op elkaar te krijgen. Moeten we die identiteit en mening opvatten als de nieuwe kenmerken van verwesterlijken? Hoe gaan we dat meten? En wat moet je dan doen als je verlegen bent? Zie ik een nieuw examen opdoemen? Worden asielaanzoeken voortaan getoetst op mate van westers zijn? Hier krijgt de rechter een kluif aan.

Verwesterd dus. Hoe rekkelijk is dit verwesterd? Geldt het straks voor iedereen? Ook voor de heren? Wordt straks ook de muzieksmaak getoetst? ‘Van wie houd je meer: A) van Umm Kalthoum of B) van Justin Bieber?’ En nemen we dan ook even de manier van kleden door? Kledingvoorschrift nummer 1: iedereen zichtbaar een Bjorn Borg onderbroek, want anders moet je terug naar de talibaan.