Wijlen de weigerambtenaar

Je hebt trouwambtenaren en je had weigerambtenaren. De Tweede Kamer, in de vorm van een monstercoalitie van links en PVV, wil die laatste groep op de lijst van uit te sterven soorten plaatsen. Een einde aan de gewetensbezwaarde en dissidente functionaris. Voortaan trouwt deze door de mal gehaalde ambtenaar homo’s, lesbo’s, Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een stalen gezicht en vast ook zonder overtuiging. Ons land duldt niet altijd andersdenkenden. Maar dat bewijzen we de laaste jaren al bijna dagelijks.

Nee, het is niet dat ik tegen het homohuwelijk ben. Ik ben er zelfs hartgrondig voor. Maar in ons land was het hebben van een eigen mening ooit een groot goed, in ons land sloegen we ons op de borst omdat we vonden dat we tolerant waren ten opzichte van andersdenkenden. Dat we ons liberaal durfden op te stellen in ons respect voor de mening van anderen. Dat minderheden ook hun stem konden laten horen in een coalitie van minderheden waaruit onze samenleving bestaat.

Die tijd laten we achter ons. Hebben we al achter ons gelaten met de opstelling van het parlement tegen ritueel slachten. Het is het zoveelste bewijs dat Nederland doorschiet met het op een voetstuk plaatsen van individuele vrijheid, secularisme en persoonlijke autonomie ten koste van denkbeelden die veelal gebaseerd zijn op religie en die meer samengaan met collectieve waarden. Vrijheid boven gelijkheid van meningen. We worden zo allemaal afzonderlijke atomen met een steeds grotere ‘personal space’ zoals de Amerikanen ooit begonnen zijn te roepen. Kan iemand mij nog zeggen wat we nog gemeenschappelijk hebben?

Ik vind dat in een land waar homo’s gerespecteerd worden, er ook respect moet zijn voor de mens die daar anders over denkt. In de NRC lees ik gelukkig dat ik niet de enige overgebleven traditioneel ben. PvdA-burgemeester Piet IJssels van Gorinchem waarschuwt: ‘Anders kom je terecht in dezelfde sfeer waarin mensen die vinden dat anderen op zondag niet mogen zwemmen omdat zij op zondag niet mogen zwemmen.’ Ik heb laatst het woord gelezen voor de houding die er nu erg op lijkt: een seculier fundamentalisme.