Weer ff normaal doen

We kunnen weer ff normaal doen.

Veel van de maatregelen die het kabinet Rutte I nam en die mij en vele anderen het schaamrood op de kaken bezorgden, zie mijn meldpunt, gaan nu op de helling. En er doen zich ontwikkelingen voor die tot vreugde stemmen:

1) Gerd Leers, voormalig reizend vertegenwoordiger in onuitvoerbare anti-immigratiewetten, heeft verklaard zijn koffer voortaan thuis te laten als hij naar Brussel moet. Ik neem aan dat er weer hoop is voor immigranten en voor asielzoekerskinderen als Mauro.
2) Het verbod op het houden van twee paspoorten wordt opgeheven.
3) Ik meen dat Uri Rosenthal, ook voor de Kunduz-coalitie, onmogelijk zijn pro-Israel koers zal kunnen voortzetten, inclusief zijn verzet tegen de Europese beleidslijn van een 2-statenoplossing. Ik heb zelfs goede hoop dat de nieuwe politieke verhoudingen en zijn ambtenaren er nu voor zullen zorgen dat hij zelfs niet meer terugkeert als minister.
4) De Hedwigepolder wordt, in ieder geval conform EU voorschriften, gedeeltelijk dan wel helemaal ontpolderd.
5) Het Meldpunt Oosteuropeanen is geen officieus regerings gedoogbeleid meer.
6) Het burqa’a verbod gaat op de helling
7) Geen bezuinigingen op ontwikkelingshulp
8 ) Nog een zaakje dat ik niet eens in mijn schaamtemeldpunt noemde, geef ik hier als toetje: de animalcops gaan terug naar de politiekazernes waar ze thuis horen.

En dan vraag ik hier ook: kan de partij uit wiens koker dit allemaal komt, opdraaien voor de nutteloos verspilde gelden? Ik meen me tenminste te herinneren dat er ooit een beweging was (zich tevens partij noemend) die uit wilde laten rekenen wat een bepaalde groep Nederlanders ons land had gekost.

Dus, zijn we de schaamte voorbij?