De lotgevallen van de wetenschappelijke kennis

Een boek over de geschiedenis van wetenschap dat veel weg heeft van een thriller, inclusief de jacht op de holy grail (kennisschat), de vondsten en vernietigingen en de whodunnit. Zo leest het spannende en met veel vaart geschreven ‘De Zeven Steden. Een reis door duizend jaar geschiedenis: hoe ideeën uit de oudheid ons bereikten’ van […]

Met enige regelmaat borrelt er een discussie op uit het moeras van westerse onwetendheid over de stand van de islam, die draait om de aanname dat moslims niet in staat zijn over hun religie na te denken en deze aan te passen aan de moderne tijd. Allereerst verbaast me dan telkens de beheersing van het […]

Ok, ik ga het doen. Ik heb een grote moslim familie, maar hier neem ik openlijk afstand van de vreselijke terreuraanvallen in Frankrijk. In een adem door neem ik ook als Nederlandse openlijk afstand van het geweld jegens moslims dat nu golft door het westen. Als wereldburger gruw ik ook van alle aanvallen op joden […]

Volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is iedereen onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Praesumptio innocentiae heet dat. Arjan Erkel in de NRC van 26 september daarentegen draait het om: alle moslims zijn verdacht van steun aan IS, totdat zij zich ervan distantieren. Ook al hebben moslims in allerlei toonaarden, in […]

(gepubliceerd op The Post Online op 3-8-2014) In zijn opinieartikel in Trouw op 29 juli schijft arabist Jan Jaap de Ruiter dat de ideologie van Hamas, vooral de verheerlijking van het martelaarschap, ver verwijderd is van onze geloofsbeleving, maar ook van dat van de Palestijnen in Gaza. Ik durf juist het tegenovergestelde te stellen: de […]

Een jonge moderne vrouw keert na lange tijd terug uit het Westen naar haar geboorteplaats, een Palestijns vluchtelingenkamp, waar ’s avonds buiten afval onder haar raam wordt verbrand, waar het schaap dat klaar is voor de slacht onophoudelijk loopt te blaten, waar iedereen elkaars buurman kan horen zuchten, maar ook waar het heerlijke eten wordt […]

En ja hoor, daar gaan we weer. Op vijf pagina’s in Trouw op 22 februari mag oud-sharia docent Maurice Blessing, zichzelf sharia-docent noemend, weer eens roepen dat vrouwenbesnijdenis een islamitische gewoonte is. Aan het eind van het artikel concludeert hij zelf dat het een pre-islamitische oorsprong heeft, maar goed. De aanleiding? Niet duidelijk. De bronnen? […]